Oстварени добивки од 2009 до 2013 година кои се користат за исплата на дивиденда и за покривање на загуба од аспект на данокот на добивка

0
1872

Употребата на добивките кои компаниите ги имаат остварено во периодот 2009 до 2013 година за исплата на дивиденди или за покривање на загубите од претходни години и даночниот третман на овие настани се секогаш актуелна тема на која ќе се осврнеме токму во овој напис. Oстварени-добивки-од-2009-до-2013-година-кои-се-користат-за-исплата-на-дивиденда-и-за-покривање-на-загуба-од-аспект-на-данокот-на-добивка-6.11.2021Download…