Растур, кало, крш и расипување – сметководствен и даночен третман

0
133

Нормирањето, документирањето и евиденцијата на растурот, калото, кршот и расипувањето, како и утврдувањето и начинот на постапување кај вака констатираните и документирани недостатоци, особено сметководствениот и даночниот третман на овие настани се теми кои се секогаш актуелни, особено во овој период од годината. Растур-кало-крш-и-расипување-сметководствен-и-даночен-третман-2.1.2023Download…