Продолжување на периодот на замрзнување на цените на одредени производи до 28.2

0
1322

Важноста на Одлука за определување на највисоки цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало објавена во Службен весник 270 од 6.12.2021, дополнета во Службен весник 280 од 15.12.2021, беше измената, така што цените на предметните артикли ќе се замрзнати до 28.2.2022….

Оваа содржина е само за членови.
Најави се Пријави се