Продолжена примената на владините одлуки за ограничување на цени на одредени артикли

0
102

Во Службен весник 282 од 27.12.2023 беа објавени измените во 3 владини одлуки: Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало (Службен весник бр. 203/23 и 237/23); Одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на…