Продолжена примената на владините одлуки за ограничување на цени на одредени артикли до 29.2.2024

0
150

Во Службен весник 17 од 24.1.2024 беа објавени Одлуки со кои се продолжува важењето на следните одлуки до 29.2.2024: Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало (Службен весник бр. 203/23, 237/23 и 282/23); Одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени…