Потсетување: од 1.7.2023 прометот на електрична енергија за домаќинства се оданочува по стапка за ДДВ од 18%

0
328

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, објавен во Службен весник број 57/22 од 12.3.2022, пропиша стапка за ДДВ за овој тип на промет од 10%, но само до 30.6.2023, што значи дека во отсуство на измени во законската регулатива, од 1.7.2023 за овој тип на промет ќе се применува…