Понуда за годишна претплата на profit.com.mk и консалтинг услуги за 2024 година

0
3853

Телефонски и мејл консултации и совети од областа на сметководството, даноците и финансиите, стручни написи со безброј практични примери, редовни известувања за најнови законски измени и тековни попдатоци за плати и МДБ по мејл, достава на пречистени текстови, теркови, алатки и урнеци, прашања и одговори…

📢Претплатата вклучува:

 • Консалтинг услуги, совети и одговори на прашања од областа на сметководството, финансиите и даноците за период 1.1.2024 – 31.12.2024, поставени телефонски или на mail на некој од членовите на нашиот тим;
 • Mail Newsletter во врска со тековни промени во законска легислатива од областите на сметководството, финансиите и даноците;
 • Login (Username / Password) за пристап до содржините на Веб страницата profit.mk: известувања, стручни написи и актуелни податоци (плати и надоместоциМДБгорива и сл.);
 • Excel алатки и урнеци за разни акти;
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти (по ваше барање).

📝Пријава и податоци за уплата:

  Ваше име и презиме:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail (една претплата се однесува на еден username / e-mail адреса):

  Мобилен телефон:


  🔎Инфо за уплата

  Доколку сакате директно да извршите уплата истото можете да го сторите користејќи ги следните податоци:

  • Примач: Конто Профит ДООЕЛ Скопје,
  • Адреса: Бул. Ј. Сандански 79а, локал 10, Скопје,
  • ЕДБ: МК4030002446740,
  • Трансакциски сметки:
   • 300-0000014524-17, Комерцијална Банка АД Скопје;
   • 210-0560987901-48, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.
  • Цел на дознака: Годишна претплата за 2024 година за *Име на лице*.

  💶Цена

  Цената на годишната претплата е 8.000 денари + 18% ДДВ = 9.440 денари.

  За да стапите во контакт со нас кликнете тука.