Понуда за годишна претплата и консалтинг услуги за 2022 година

0
2444

Претплатата вклучува:

 • Консалтинг услуги, совети и одговори на прашања од областа на сметководството и даноците за период 1.1.2022 – 31.12.2022, поставени телефонски или на mail на некој од членовите на нашиот тим;
 • Mail Newsletter во врска со месечни промени во законска легислатива од областите на сметководството, финансиите и даноците;
 • Login (Username / Password) за пристап до содржините на Веб страницата profit.mk: известувања, стручни написи и актуелни податоци (плати и надоместоци, МДБ, горива и сл.);
 • Excel алатки и урнеци за разни акти;
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти (по ваше барање).

Пријава и податоци за уплата:

За да Ви изготвиме ф-ра за годишната претплата за 2022 Ве молиме едноставно пополнете го прашалникот во прдолжение:

  Ваше име и презиме:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail (една претплата се однесува на еден username / e-mail адреса):

  Мобилен телефон:


  Доколку сакате директно да извршите уплата истото можете да го сторите користејќи ги следните податоци:

  • Примач: Конто Профит ДООЕЛ Скопје
  • Адреса: Бул. Ј. Сандански 79а, локал 10, Скопје
  • ЕДБ: МК4030002446740
  • Трансакциски сметки:
   • 300-0000014524-17, Комерцијална Банка АД Скопје;
   • 210-0560987901-48, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.
  • Цел на дознака: Годишна претплата за 2022 година за *Име на лице*.

  Цената на годишната претплата е 7.000 денари + 18% ДДВ = 8.260 денари.

  За да стапите во контакт со нас кликнете тука.