Плаќање на месечни аконтации за ДЛД и ДД кај СВД и ТД за 2024 година

0
81

По поднесувањето на даночните биланси од страна на самостојните вршители на дејност, трговците поединци и ТД најдоцна до 15 март 2024 година, актуелна тема која ќе ја обработиме во овој напис е плаќањето на аконтациите на данокот на доход од аспект на одредебите уредени со Законот за данокот на личен доход и плаќањето на месечните…