Залихи во трговија согласно МСС 2 и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ и евиденциски обврски во трговијата на големо и мало согласно Закон за трговија

0
451

Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во нашиот економски систем, а прашањата поврзани со правнилното евидентирање на настаните во овие дејности од аспект на Законот за трговија, но и од сметководствен аспект остануваат секогаш актуелни теми. Залихи-во-трговија-согласно-МСС-2-и-Оддел-13-од-МСФИ-за-МСЕ-и-евиденциски-обврски-во-трговијата-на-големо-и-мало-согласно-ЗТ-1.8.2023Download…