Доход од продажба на сопствени земјодлески производи од аспект на Законот за данокот на личен доход

0
274

Месец јуни е месец кога започнува бербата на повеќе видови на земјоделски производи, па оттука се повеќе стануваат актуелни прашањата за даночниот третман на исплатата на откупот на земјоделски производи од страна на правните лица кон физичките лица – земјоделци како и откупот на сопствени земјоделски производи од страна на физички лица надвор од зелените…