Webinar на 28.9 (вторник): Обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци

Поради актуелноста на темата во овој период, организираме Webinar на кој ќе се обидеме да одговориме на дел од поважните прашања поврзани со Законот и обврските кои произлегуваат од истиот.

Кога?

 • 28.9, вторник, од 9:00 до 12:15 часот.

Како?

 • Online, за пријава сите заинтересирани може да го пополнат прашалникот подолу на страната, најдоцна до 27.9 (понеделник), 12:00 и ќе добијат инструкции за како да се приклучат кон советувањето.
 • Нашата замисла е семинарот да биде максимално интерактивен и да оставиме простор за дискусија и прашања.

Теми

Дел од прашањата кои планираме да ги одговориме за време на Webinar-от:

 • Општите разбирања на поимите опфатени во законот (личен податок, контролор, обработувач);
 • Начелата на законот за заштита на личните податоци како појдовен пристап при примена на законот;
 • Пренос на лични податоци во странство;
 • Однос обработувач – контролор;
 • Општи насоки во однос на документацијата, практични обврски и други пратични напаствија за техничките и организационите мерки што треба да се воспостават.

Ќе оставиме и простор за прашања и дискусија, а доколу имате конкретни прашања или теми кои сакате да бидат дискутирани за време на Webinar-от а се поврзани со Законот може истите да ги поставите преку прашалникот и ќе се обидеме да ги вметнеме во агендата.

Webinar-от е предвидено да се изведе во две сесии од по час и половина со куса пауза измеѓу двете сесии.

Пријава

  Име и презиме на лицaтa кои се пријавуваат за присуство на семинарот:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail:

  Мобилен телефон:

  Забелешки и коментари:

  Цена?

  • За годишни претплатници кои платиле претплата за 2021 година – бесплатно;
  • За останатите 2.500 денари + 18% ДДВ, односно вкупно 2.950 денари по лице.

  Доколку сакате директно да извршите уплата истото можете да го сторите користејќи ги следните податоци:

  • Примач: Конто Профит ДООЕЛ Скопје
  • Адреса: Бул. Ј. Сандански 79а, локал 10, Скопје
  • ЕДБ: МК4030002446740
  • Трансакциски сметки:
   • 300-0000014524-17, Комерцијална Банка АД Скопје;
   • 210-0560987901-48, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.
  • Цел на дознака: Webinar септември 2021 за *Име на лице*.

  За повеќе инфо контактирајте не на [email protected] или на еден од телефоните 02 609 1551 или 070 22 11 65.