Excel алатка за помош при подготовка на годишна сметка

0
3733

Оваа алатка може да ви помогне во составувањето на самата ГС, но никако не се потпирајте САМО на нејзе и секогаш внимателно проверете пред да ја финализирате ГС. Некои од формулите функционираат на ниво на аналитики и црпат податоци од ББ (на пример податоците за нето плати, даноци за плати и придонеси од плати кои…