18% ДДВ за станбени единици од 1.1.2024?

0
10555

Имајќи ги предвид моментално важечките законски одредби од ЗДДВ, сакаме да обрнеме внимание на една тема од големо значење за македонската економија. До кога е предвидено да се применува стапката од 5% за првиот промет на станбени згради и станови? Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник…