15.1.2024 – последен рок за доброволна регистрација или дерегистрација од системот на ДДВ

0
260

Потсетуваме на крајните рокови за доброволна регистрација или дерегистрација за целите на ДДВ. Доброволна регистрација Согласно член 51, став (4), даночните обврзници, можат доброволно да се регистрираат за данокот на додадена вредност од почетокот на секоја календарска година. Согласно ставот (5) од истиот член даночните обврзници кои сакаат да се регистрираат за целите на ДДВ…