🔜Еднодневна работилница на тема „Предизвиците во јавните набавки – практични искуства и најдобри практики“

0
242

✅ На наше големо задоволство во соработка со најголемите експерти од областа на јавните набавки во Македонија организираме еднодневна работилница на тема „Предизвиците во јавните набавки – практични искуства и најдобри практики“!

Искористете ја оваа можност за учество на работилницата на која ќе бидат презентирани најдобри практики при примената на законските одредби и ќе бидат споделени практични искуства од конкретни проблематични ситуации и начинот на кои истите биле решени во согласност со закон!

Работилница на тема „Предизвиците во јавните набавки – практични искуства и најдобри практики“

Обуката ќе биде поделена во неколку сесии од по 60-90 минути. За време на сесиите поттикнуваме континуирана интеракција и оставаме простор за прашања по секоја сесија. Измеѓу втората и третата сесија ќе направиме куса кафе пауза (вклучено во цената за учество на обуката).

Теми и агенда

Регистрација на учесници, подигање на принтани материјали, 8:45 – 9:00

Сесија 1: Права и обврски на учесниците во постапките за јавни набавки од аспект на избегнување на најчести грешки, 9:00-10:30;

Сесија 2: Прифатлива понуда – од гледна точка на договорните органи и економските оператори, 10:30-12:00;

Во втората сесија конкретно ќе се осврнеме на следните теми:

 • Која е содржината на тендерската документација?
 • Како да се прибере потребната документација?
 • Како да се користат дигиталните сертификати?
 • Корисни совети за економските оператори;

Кафе пауза ☕, 12:00-12:30;

Сесија 3: Групна понуда, поддршка од друг субјект и подизведувачи, 12:30-13:30;

Во третата сесија конкретно ќе се осврнеме на следните теми:

 • Зошто се користат?
 • Кои се предности и слабости на групната понуда, подизведувањето и поддршката од други субјекти?
 • Која е разликата помеѓу подизведувач и користење способност од друг субјект?
 • Како се докажува способноста во секој од овие случаи?
 • На што да се внимава при составување на договорот за групна понуда?

Сесија 4: Најчести повреди при спроведувањето на постапките за јавни утврдени во постапката на правна заштита, 13:30-14:30;

Во четвртата сесија конкретно ќе се осврнеме на следните теми:

 • Неусогласеност на податоците во огласот и тендерската документација;
 • Најчести слабости при евалуација на понудите;
 • Пропуст за одговарање на прашањата поставени од економските оператори;
 • Најчести жалбени наводи во однос на невообичаено ниски цени групни понуди и подизведувачи;

Сесија 5: Управување со договорите за јавни набавки, 14:30-15:15;

Во петтата сесија конкретно ќе се осврнеме на следните теми:

 • Кои се можностите за анексирање на договорот?
 • Како да се документираат причините за измена на договорот?
 • Дали вишата сила и променетите околности може да доведат до престанок или пак до измена на договорите за јавни набавки?
 • Промена на технологиите како причина за анексирање на договорите;

Завршни коментари, заклучни согледувања и сумирање на впечатоци, 15:15-15:30.

Предавачи

м-р Александар Аргировски и м-р Рита Глигоријевска, како врни експерти од областа со огромно искуство во работа во Бирото за јавни набавки (БЈН) при носење и практична примена на релевантната законска регулатива.

Термин и локација

6.6.2024 (четврток), Хотел Double Tree Hilton (бул. АСНОМ 17, на кеј на Вардар во Аеродром).

Цена

Цената за учество на семинарот, со вклучени принтани материјали изнесува:

 • За уплата заклучно со 31.5.2024 (петок): 4.500 денари + 18% ДДВ по учесник (💥актуелна понуда💥);
 • За уплата по 31.5.2022: 5.500 денари + 18% ДДВ за прв и 4.900 денари + 18% ДДВ за секој нареден учесник пријавен од исто правно лице;

Доколку сакате директно да извршите уплата истото можете да го сторите користејќи ги следните податоци:

 • Примач: Конто Профит ДООЕЛ Скопје
 • Адреса: Бул. Ј. Сандански 79а, локал 10, Скопје
 • ЕДБ: МК4030002446740
 • Трансакциски сметки:
  • 300-0000014524-17, Комерцијална Банка АД Скопје;
  • 210-0560987901-48, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.
 • Цел на дознака: Семинар ЈН за *Име на лице*.

За повеќе инфо контактирајте не на [email protected] или на еден од телефоните 02 609 1551 или 070 22 11 65.

Формулар за пријава

  Име и презиме на лицaтa кои се пријавуваат за присуство на семинарот:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail:

  Мобилен телефон:

  Забелешки и коментари: