Оданочување на финансиска помош за лекување на физички лица и донирани финансиски средства преку отворени специјални телефонски броеви за хуманитарни цели од аспект на ЗДЛД

0
731

Во последните години се повеќе сме сведоци од потребата за давање на финансиска помош (донирање на финасиски средства) на физички лица – граѓани преку социјалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter и др), преку отворени специјални телефонски линии за донации кои се користат за хуманитарни цели како и преку директно помагање и давање на финансиска помош на…