Финансиска помош за работодавачите од приватниот сектор за време на вонредната состојба (ажурирано на 9.4) – ПОНИШТЕНА на 28.4.2020

0
8162

Во Службен Весник 93 од 7.4.2020 објавена новата уредба за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор. Се работи за условена помош од 14.500 денари по вработен, за која во наредната година може да настане обврска за враќање. Уредбата е изменета во Службен Весник 97 од 9.4.2020, со тоа што сега помошта стана достапна и…