Финансиска помош за лекување на физички лица од аспект на ДЛД

0
430

Во последните години се повеќе сме сведоци од потребата за давање на финансиска помош (донирање на финасиски средства) на физички лица – граѓани преку социјалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter и др.), преку отворени специјални телефонски линии за донации кои се користат за хуманитарни цели како и преку директно помагање и давање на финансиска помош на…