Финансиска поддршка за филмски работници (ажурирано на 22.6)

0
878

Со оваа уреба се опфатени лицата кои учествувале во производство на филм, се државјани на Македонија, учествувале во изведба на најмалку 3 филмови поддржани од Агенцијата за филм во минатите 5 години и чии филмски проекти поддржани од Агенцијата биле откажани поради здравствената криза.

Поддршката за овие лица изнесува по 14.500 денари за месеците Април и Мај.

Целиот текст на уредбата и измените од 22.6.2020 може да го најдете подолу.