Финансиска поддршка за филмски работници (ажурирано на 22.6)

0
6062

Со оваа уреба се опфатени лицата кои учествувале во производство на филм, се државјани на Македонија, учествувале во изведба на најмалку 3 филмови поддржани од Агенцијата за филм во минатите 5 години и чии филмски проекти поддржани од Агенцијата биле откажани поради здравствената криза. Поддршката за овие лица изнесува по 14.500 денари за месеците Април…