Финансиска поддршка за уметници, вршители на дејност и други активности од културата

0
6016

Уредбата е објавена во Службен весник 139 од 28.5.2020. Уредбата освен самостојните вршители и оние кои вршат други активности поврзани со културата, ги опфаќа и оние кои преку авторски или друг вид на договор биле ангажирани кај правно лице кое врши дејност од областа на културата. Помошта изнесува 14.500 денари по месец за месеците април…