Финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација

0
7745

Уредбата за финансиска помош беше објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020. Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за месеците април и мај 2020 година. „Спортист“е физичко лице кое спортските активности ги врши професионално, има…