Финансиска поддршка за самостојни вршители на дејност за време на вонредната состојба (ажурирано на 12.6.2020)

0
7709

Во Службен весник 92 од 6.4.2020 објавена новата уредба која се однесува на физичките лица – самостојни вршители на дејност. Во Службен весник 156 од 12.6.2020, поддршката од уредбата беше продолжена за уште еден дополнителен месец и сега таа ќе се исплаќа за април, мај и јуни 2020 година. Дополнувањата кои се однесуваат на поддршката…