Финансиска поддршка за самостојните уметници

0
7651

Уредбата за финансиска помош беше објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020. Со оваа уредба со законска сила се уредува финансиската поддршка на самостојните уметници за месеците април и мај 2020 година во месечен износ од 14.500 денари. На самостојните уметници кои согласно член 16 став (3) од Законот за културата („Службен весник на Република…