Финансиска поддршка за граѓаните од ранливи групи, млади лица од 16 до 29 години и здравствени работници (ажурирано на 22.6)

0
6712

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со…