Физички лица кои вршат економска активност (ТП, СВД, самовработени лица): нормативен, сметководствен и даночен третман

0
5265

Во нашето економско окружување појавата на физички лица кои вршат одредена дејност е речиси секојдневие. Заради зачестените прашања кои ги добиваме на теми поврзани со нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на деловните активности на овие субјекти решивме да посветиме еден напис на оваа тема. Нема да навлегуваме во деталите кои се однесуваат на вршењето на…