Утврдување на резултат од работењето и даночна основа за данок на добивка

0
7850
corporate-tax-button

Утврдувањето на резултатот од работењето, даночната основа за данок на добивка и самата обврска за данок се едни од најактуелните теми на крајот на секоја пресметковна година. Напис Утврдување на резултат од работењето 10.2.2019Превземи [embeddoc url=”https://profit.com.mk/wp-content/uploads/2019/12/Напис-Утврдување-на-резултат-од-работењето-10.2.2019.pdf” viewer=”google”]…