Почетна » Услуги » Барања за услуги за клиенти

Барања за услуги за клиенти

Почитувани клиенти,
заради полесен пристап и унификација на комуникација Ве молиме во иднина да ги користите следните формулари пред да ви ја обезбедиме бараната услуга: 

Пријава/одјава во редовен работен однос

Промена на износ на плата за вработен

Промена на останати податоци на вработен

Поднесок на е-пдд пресметка

Користење на субвенции согласно Законот за субвенции на придонесите

Поднесок на ПЕФ-ДДВ-ДО

Отворање на боледување