Уредби со законска сила за примена на Законот за стечај и Законот за oпштата управна постапка

0
8298

Двете уредби објавени во Службен Весник 76 од 25.3.2020. Уредбата за Законот за стечај беше изменета во Службен весник 140 од 29.5.2020 и со измените ќе се применува до 30.6.2020 наместо до 3 месеци по завршувањето на вонредната состојба како што беше првично уредено. Уредба за Законот за стечај Законот за стечај ќе се применува…