Уредба со законска сила за примена на законот за работни односи (ажурирано на 1.5)

0
7668

Со оваа уредба се уредува прашањето за годишен одмор за оваа година за погодените од здравствено-економската криза но и можноста за повторно пријавување во системот на задолжително социјално осигурување на оние кои биле одјавени меѓу 11.3 и 30.4.2020. Со дополнувањата на оваа уредба објавени во Службен весник 113 од 1.5.2020, истата се однесува и на…