Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва – поништена на 4.4.2020!

0
7964

Во Службен Весник 79 од 26.3.2020 објавена Уредба со законска сила за примена на ЗТД за време на вонредната состојба а во Службен Весник 87 од 2.4.2020 текстот на истата беше скоро целосно ажуриран и изменет. Оваа уредба беше поништена во Службен Весник 90 од 4.4.2020. Согласно член 1, став 2 од уредбата, за начинот…