Уредба со законска сила за примена на Законот за данок на добивка (ажурирано на 22.6)

0
8087

Во Службен Весник 79 од 26.3.2020 објавена Уредба со законска сила за примена на ЗДД за време на вонредната состојба. Понатаму, во Службен весник 169 Уредбата беше изменета и траењето на бенефициите од оваа уредба беше продолжено за уште два месеци, но и условот поврзан со забрана за исплаќање на дивиденда беше продолжен до 15ти…