Уредба за Законот за вршење на сметководствени работи

0
6082

Во Службен весник број 140 од 29.5.2020 објавена уредбата со законска сила која се однесува на посетата на КПУ од страна на сметководителите и овластените сметководители. Во продолжение може да го најдете целиот текст на уредбата. Член 1(1) Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16,…