Трошоци поврзани со работењето на трговските друштва во услови на COVID-19 од даночна, нормативна и сметководствена перспектива

0
5413

Заради успорување и перспективно запирање на ширењето на коронавирусот кај нас беа направени чекори во насока на пропишување на протоколи за работи и беа преземени низа заштитни мерки кои се однесуваат на скоро сите стопански субјекти кај нас. Целта е секако заштита на здравјето на населението, но не смее да се занемари и фактот што…