Трошоци поврзани со работењето на трговските друштва во услови на COVID-19 од даночна, нормативна и сметководствена перспектива

0
367

Заради успорување и перспективно запирање на ширењето на коронавирусот кај нас беа направени чекори во насока на пропишување на протоколи за работи и беа преземени низа заштитни мерки кои се однесуваат на скоро сите стопански субјекти кај нас.

Целта е секако заштита на здравјето на населението, но не смее да се занемари и фактот што овие мерки се најчесто поврзани и со предизвикување на дополнителни трошоци во работењето на стопанските субјекти.

Следствено, мора да се размислува и во насока на давање на правилен сметководствен и даночен третман на овие трошоци. Токму ова прашање е во фокусот на овој напис.