Трансферни цени

0
2369

Кога се работи за мултинационални корпорации кои имаат деловни операции, подружници и фирми „ќерки“ насекаде низ светот, трансферните цени се една од најважните теми при даночното планирање. Во овој напис ќе се освренеме токму на трансферните цени и нивната регулација со Законот за данокот на добивка кај нас. Трансферни цени (нормативни и даночни аспекти) -…