Транспорт на патници и стоки во земјата и странство согласно Законот за превоз во патниот сообраќај

0
2847
Buses on the highway with electronic toll gates in a countryside. The view from above. Sunny summer day with blue skies and white clouds.

Услугите за транспорт на лица и стоки во патниот сообраќај, во време на глобална поврзаност и константна мобилност во деловниот свет, се од огромно значење за сите економски текови. Во овој напис ќе се осврнеме токму на најважните аспекти поврзани со овој тип на услуги. Транспорт-на-патници-и-стоки-во-земјата-и-странство-согласно-Законот-за-превоз-во-патниот-сообраќај-15.6.2021Download…