ТП и СВД – нормативен, даночен, сметководствен третман и поднесок на обрасци „Б“ и „ДЛД-ДБ“ за 2022 година

0
451

Во нашето окружување појавата на физички лица кои вршат некаква економска активност е речиси секојдневие, без разлика дали дејноста ја вршат како трговци поединци (ТП) или самостојни вршители на дејност (СВД). Во овој напис ќе се осврнеме на финансиското известување токму кај овие субјекти. ТП-и-СВД-нормативен-даночен-сметководствен-третман-и-поднесок-на-обрасци-Б-и-ДЛД-ДБ-за-2022-8.3.2023Download…