Сублимиран табеларен приказ на владините одлуки за поставување на највисоки цени во малопродажба на одредени артикли (ажурирано на 28.4.2023)

0
477

Бидејќи во последните недели беа донесени низа одлуки од владата, решивме да направиме табеларен приказ заради визуелизација и полесно навигирање низ важечката регулатива. Во Службен весник 92/2023 од 28.4.2023 беше продолжена примената на највисоките цени за градинарските култури до 31.5.2023, за сите култури наведени во одлуката. Дополнително, беше продолжена обврската за прибавување на пропишаните количини…