Субвенционирање на придонесите на вработените од медиумите

0
5777

Во Службен весник број 156 од 12.6.2020 донесена Уредба со законска сила со која се регулира субвенционирањето на придонесите на вработените во медиумите. Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување…