Соопштенија од УЈП

0
2061

УЈП во минативе денови објави две соопштенија на нејзината Веб страница. Првото соопштение е во врска со новиот образец – Барање за издавање на уверение за состојба на остварен доход (Б/УОД). Второто соопштение пак, е во врска со постапката за издавање на потврда за платен данок во Македонија на нерезидент….