Соопштение од Централниот регистар во врска со регистарот за вистински сопственици

0
3869

Соопштението е преземено од Веб страната на ЦР. Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Регистарот се воспоставува како производ од интензивната соработка меѓу Централниот Регистар со Управата за финансиско разузнавање, поддржан од Глобалната програма за борба со нелегални финансиски текови при Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ). Целта на воведувањето на регистарот е зголемување…