Соопштение од Централниот регистар во врска со новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

0
642

Целото соопштение е достапно на следниот линк….