Соопштение од УЈП: продолжување на рокот за поднесување на “ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” И “Б” образец до 25 март

0
3648

Соопштението од УЈП може во целост да го најдете тука. Дел од известувањето може да прочитате во продолжение: Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Даночен биланс на вкупен приход (образец “ДБ-ВП”), Даночен биланс на непрофитни организации (образец “ДБ-НП/ВП”), Годишeн…