Соопштение од УЈП (продолжени роковите за поднесок на обрасците „ДБ“, „ДБ-ВП“, „ДБ-НП/ВП“, „ДЛД-ДБ“ И „Б“)

0
1637

Откако ЦР го продолжи рокот за поднесок на ГС, очекува и УЈП со известување за продолжување на роковите за поднесок на даночните биланси чија подготовка е секако врзана со ГС. Целото соопштение ќе го најдете тука….