Соопштение од УЈП во врска со СВД: поднесок на барања за враќање на примената поддршка за плати, придонеси и исплатени средства за самите вршители и барање за претворање на финансиска поддршка во грант

0
3447

Целосто соопштение ќе го најдете на Веб страницата на УЈП. 1. Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансискa поддршка за исплата на плати Физичките лица кои вршат самостојна дејност, кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати за своите вработени, согласно Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од…