Соопштение од УЈП во врска со поднесокот на барања за пресметки за износите за враќање на примената финансиска поддршка или трансформирање во грант на истата

0
3710

Целото соопштение може да го најдете на Веб страница на УЈП. Барања од точките имаат обврска да поднесат сите работодавачи – корисници на финансиска помош за плати и корисници на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, без разлика на финансискиот резултат (добивка/загуба) за 2020 година. Работодавачите- даночни обврзници кои се оданочуваат во…