Соопштение од УЈП во врска со образецот за финансиска поддршка за СВД

0
6847

УЈП објави соопштение во врска со достапноста на барањето за финансиска поддршка за СВД, образец БФС-СВД, во системот е-пдд. Целото ссоопштение ќе го најдете на следниот линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/772…