Сметководствен третман на настани во земјоделство

0
383

Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот тертман на настаните кои се вообичаени во работењето на земјоделските организации, во светло на МСС 41 и Оддел 34 од МСФИ за МСЕ. Сметководствен-третман-на-настани-во-земјоделство-6.7.2023Download…