Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

0
456

Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до намалување на движењето на населението, без разлика дали за деловни или приватни цели. Но, динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само прашање на време е кога, поради поврзаноста и интегрираноста на чинителите на економскиот живот ќе се врати и динамиката на службени патувања. Во овој напис ќе се осврнеме на нормативните, даночни и сметководствени аспекти на исплатата на надоместоците за службени патувања.