Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

0
5571

Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до намалување на движењето на населението, без разлика дали за деловни или приватни цели. Но, динамичниот свет во кој живееме секако не трпи статичност и само прашање на време е кога, поради поврзаноста и интегрираноста на чинителите на економскиот живот ќе се врати и динамиката на службени патувања….