Роковник за даночни поднесоци во јануари

0
7861
taxes-deadline

Во продолжение следуваат некои од поважните крајни рокови за поднесоци поврзани со даночната регулатива Рок Образец Даночен обврзник Опис до 10-ти во месецот   МПИН Работодавaчи Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. до 15-ти Јануари   ДДВ-01Б Фирми и граѓани Ако вршите…